Registrera / Register

Här kan du registrera inköpet av din CaddieAway så att din 1 års fabriksgaranti gällande materialfel vid normal förslitning gäller.

Here you can register the purchase of your Caddie Away to your 1-year factory warranty on material defects, under normal usage.

 

Känner du någon som är intresserad att köpa CaddieAway, som du rekommenderar, så utbetalar vi en bonus till dig. Kryssa i rutan om du vill agera CaddieAway Ambassadör. Do you know someone interested in buying CaddieAway? If you recommend us we will give you a reward. Select checkbox if you want to be a CaddieAway Ambassador.